Kuruluş Osman Episode 26

Osman Bey yang mencegah serangan terhadap suku Kayı dengan mengacaukan rencana persekutuan Bizantium-Mongolia, menyaksikan luka rekan-rekannya dalam pertempuran besar itu. Termasuk ia harus menyaksikan salah satu Alp-nya syahid di episode kali ini.

Dia mengambil tindakan untuk mengakhiri kezaliman Sofia dengan merebut Kastil Kulucahisar. Selain itu, pengeksekusian Subutay membuat Geyhatu murka dan bersumpah untuk melenyapkan Osman dan sukunya. Goktug yang telah kembali menjadi dirinya membuat rencana bersama Osman Bey untuk menjebak Balgay.

Akankah Osman Bey dapat mengibarkan bendera Kayı ke kastil Kulucahisar? Akankah Selcan Hatun selamat dari pertempuran di suku Kayı? Bagaimana nasib Abdurrahman Alp yang terluka? Akankah Göktuğ yang melukai saudaranya Konur, dihukum? Mengapa Aygül menghadapi Hazal Hatun? Apa rencana baru Sofia yang kabur dari Osman Bey? Taktik apa yang akan dikembalikan orang Mongol yang kalah perang?